Saturday, June 13, 2015

Vay tiền ngân hàng mua nhà đất tại Vũng Tàu, lãi suất thấp

Ngân hàng ACB có chương trình hỗ trợ vay mua nhà đất, vay xây dựng sửa chữa nhà...Thế chấp bằng chính căn nhà mua hoặc nhà đất khác
LIÊN HỆ: 0906660679 - A HÙNG, 

LỢI ÍCH
Số tiền vay: tùy theo giá trị nhà – đất mua hoặc giá trị tài sản thế chấp
Thời gian vay: tối đa 240 tháng
Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng
Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần) 
ĐIỀU KIỆN VAY
Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay từ các nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà - đất hoặc xe, góp vốn, cổ tức
Tài sản thế chấp: chính nhà - đất dự định mua; hoặc nhà - đất khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình
HOTLINE: 0906660679 A. HÙNG

 HOẶC: Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay